Ισολογισμός Medigene έτους 2013

Ισολογισμός Medigene έτους 2012