Τι είναι ο Μεταβολικός Τύπος;

Τι είναι ο Μεταβολικός Τύπος;

H γενετική παραλλαγή στο σύστημα μεταβολισμού είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την απόκριση ενός ασθενή στα φάρμακα

Περισσότερος από το μισό πληθυσμό, παγκοσμίως, έχει μια ή περισσότερες σοβαρές ατέλειες στα γονίδα που κωδικοποιούν τα ένζυμα μεταβολισμού των φαρμάκων. Πρόσφατες έρευνες στην Αμερική έδειξαν ότι η γενετική παραλλαγή στο σύστημα μεταβολισμού είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την απόκριση ενός ασθενή στα φάρμακα.

Η MEDIGENE προσφέρει ακριβείς φαρμακογενετικές εξετάσεις που με αξιοπιστία προσδιορίζουν και ταξινομούν τα ένζυμα CYP2D6, CYP2C9, VKORC1, CYP2C19 & CYP3A5 σε μια από τις τέσσερις κατηγορίες:

  1. Οι Εκτενείς Μεταβολιστές (ΕΜ), αντιπροσωπεύουν τον κανόνα για τη μεταβολική ικανότητα. Οι γενότυποι που είναι σύμφωνοι με το φαινότυπο ΕΜ περιλαμβάνουν δύο ενεργές μορφές του γονιδίου που παράγει το ένζυμο μεταβολισμού του φαρμάκου. Γενικά, στους Εκτενείς Μεταβολιστές μπορούν να χορηγηθούν φάρμακα που είναι υποστρώματα του ενζύμου σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές χορήγησης της δόσης.
  2. Οι Ενδιάμεσοι Μεταβολιστές (ΙΜ), μπορεί να απαιτήσουν μικρότερη από τη μέση δόση του φαρμάκου για τη βέλτιστη θεραπευτική απόκριση του ασθενή. Επιπλέον, η πολλαπλή φαρμακευτική θεραπεία πρέπει να ελεγχθεί με προσοχή.
  3. Οι Φτωχοί Μεταβολιστές (PM), έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης παρενεργειών από τα φάρμακα λόγω της μειωμένης αποβολής των φαρμάκων ή την έλλειψη θεραπευτικής επίδρασης ως αποτέλεσμα της αποτυχίας να παράγουν την ενεργό μορφή του φαρμάκου. Οι γενότυποι που είναι σύμφωνοι με το φαινότυπο PM είναι εκείνοι χωρίς τα ενεργά γονίδια που παράγουν το ένζυμο μεταβολισμού του φαρμάκου. Αυτά τα άτομα έχουν μια ανεπάρκεια στο μεταβολισμό των φαρμάκων.
  4. Οι Εξαιρετικά-Εκτενείς Μεταβολιστές (UM), μπορεί να απαιτήσουν μια αυξανόμενη δόση λόγω του υψηλότερου από τα κανονικά ποσοστά μεταβολισμού των φαρμάκων. Ταυτόχρονα η θεραπεία με φάρμακα που εμποδίζουν το μεταβολισμό έχει αποδειχθεί επίσης αποτελεσματική για τα άτομα αυτά. Οι γενότυποι που είναι σύμφωνοι με το φαινότυπο UM περιλαμβάνουν τρία ή περισσότερα γονίδια που παράγουν το ένζυμο που μεταβολίζει το φάρμακο και επομένως έχουν αυξημένη μεταβολική ικανότητα

Newsletter

Γραφτείτε για Προσφορές και Νέα μας