Σχετικά με την δοσολογία των αντιπηκτικών

Σχετικά με την δοσολογία των αντιπηκτικών

Πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με την δοσολογία των αντιπηκτικών

Ζητώντας από τον ασθενή σας να κάνει τις φαρμακογενετικές διαγνωστικές εξετάσεις DNA και χρησιμοποιώντας απλούς αλγόριθμους που λαμβάνουν υπόψη μεταξύ των άλλων κλινικούς και δημογραφικούς παράγοντες, μπορείτε να προβλέψετε τη διατήρηση της δόσης του αντιπηκτικού –ουσία  βαρφαρίνη- μέσα στο 1,5 mg την ημέρα, ή και λιγότερο. Οι γενετικές παραλλαγές που ανιχνεύονται από τις εξετάσεις έχουν βρεθεί στο ήμισυ περίπου των ασθενών και είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας στον οποίο οφείλεται η διαφοροποίηση της απαιτούμενης δόσης βαρφαρίνης.

Τα δύο γονίδια CYP2C9 και VKORC1 είναι ένα μοντέλο για την εφαρμογή των γενετικών δεδομένων επειδή το ένα ελέγχει το μεταβολισμό του φαρμάκου και το άλλο ελέγχει την αποτελεσματική απαιτούμενη συγκέντρωση στο πεδίο δράσης του φαρμάκου.

  • Το σύστημα κυτοχρώματος P450 2C9 είναι το πλέον σημαντικό ένζυμο στο μεταβολισμό της βαρφαρίνης και επηρεάζει τα μέγιστα την ημιζωή του φαρμάκου και το χρόνο σταθεροποίησης της δόσης. Χωρίς τις φαρμακογενετικές εξετάσεις δεν είναι γνωστό εάν τα αποτελέσματα της εξέτασης του INR (International Normalized Ratio) αντιπροσωπεύουν τη σταθερή κατάσταση ή μια τιμή που ανεβαίνει.

Γενότυπος CYP2C9

Χρόνος σταθεροποίησης της δόσης

*1/*1 εκτενής (φυσιολογικός) μεταβολιστής

4 - 5 ημέρες

*1/*2 ενδιάμεσος μεταβολιστής

8 -10 ημέρες

*1/*3, *2/*2, *3/*3 ενδιάμεσος ή φτωχός μεταβολιστής

12-15 ημέρες 

  • O υποδοχέας της βιταμίνης Κ, VKORC1, είναι το πεδίο δράσης της βαρφαρίνης. Το επίπεδο του ενζύμου είναι κάτω από γενετικό έλεγχο σύμφωνα με την αλληλουχία του DNA που είναι παρούσα στην περιοχή ελέγχου του γονιδίου. Όσο περισσότερος υποδοχέας είναι παρών τόσο μεγαλύτερη ποσότητα βαρφαρίνης απαιτείται.
  • Χρησιμοποιείστε μικρότερη δόση βαρφαρίνης για ασθενείς με γενετικές παραλλαγές στο ένζυμο CYP2C9 και /ή VKORC1 που οδηγεί σε μειωμένη δραστηριότητα.
  • Η γενοτύπηση των ασθενών κατά την εισαγωγική φάση της θεραπείας με βαρφαρίνη μπορεί να μειώσει τα περιστατικά παρενεργειών (αιμορραγία).
  • Ενυπόστατες αποδείξεις της επίδρασης των γενοτύπων του CYP2C9 και VKORC1 δίνουν το δικαίωμα για  επαναπροσδιορισμό της ετικέτας της βαρφαρίνης ώστε να περιέχει τις πληροφορίες των γενετικών εξετάσεων.

Ο Αμερικάνικος Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων FDA και άλλοι οργανισμοί και ινστιτούτα στην Αμερική, χρηματοδοτούν κλινικές έρευνες για να πιστοποιήσουν σε ποιό βαθμό η χρήση των εξετάσεων DNA θα μειώσει τη θνησιμότητα που συνδέται με τη βαρφαρίνη και τα προκαλούμενα σοβαρά περιστατικά αιμορραγίας. Πολλοί επιστήμονες πιστεύουν ότι η χρήση αυτών των εξετάσεων θα βελτιώσει δραματικά την αποτελεσματικότητα και σφάλεια της βαρφαρίνης. Στο μεταξύ εσείς μπορείτε να παραγγείλετε αυτές τις εξετάσεις τώρα, και να δώσετε την ευκαιρία στους ασθενείς σας να γνωρίζουν ότι απολαμβάνετε και απολαμβάνουν τα προνόμια των πλέον σύγχρονων επιστημονικών ανακαλύψεων.

Newsletter

Γραφτείτε για Προσφορές και Νέα μας