Τι είναι οι φαρμακογενετικές εξετάσεις;

Τι είναι οι φαρμακογενετικές εξετάσεις;

Οι φαρμακογενετικές εξετάσεις είναι η μελέτη της απόκρισης  των ατόμων  στα φάρμακα με βάση τη γενετική τους σύνθεση.

Οι φαρμακογενετικές εξετάσεις είναι η μελέτη της απόκρισης  των ατόμων  στα φάρμακα με βάση τη γενετική τους σύνθεση.   Όταν παίρνετε ένα φάρμακο ή εκτίθεστε στην ατμοσφαιρική μόλυνση, τα ένζυμα στο συκώτι, στα έντερα ή σε άλλα οργανικά πλέγματα αρχίζουν  να εργάζονται για να επεξεργαστούν αυτό το φάρμακο. Τα γονίδια παρέχουν τις οδηγίες για τον τρόπο λειτουργίας αυτών των ενζύμων, πολλά από τα οποία μπορεί να συμμετέχουν στην επεξεργασία του κάθε συγκεκριμένου φαρμάκου.

Η ατομική γονιδιακή σύνθεση καθορίζει πως αυτά τα ένζυμα αλληλεπιδρούν και εάν θα δουλέψουν πιο γρήγορα ή πιο αργά από το μέσο όρο. Η φαρμακογενετική είναι η μελέτη των τρόπων με τους οποίους η ατομική γενετική σύνθεση επηρεάζει τη θεραπευτική ισχύ των φαρμάκων. Αυτό μειώνει σε μεγάλο βαθμό την «δοκιμή και πιθανό λάθος» στη συνταγογράφηση και ουσιαστικά ελαχιστοποιεί τις επιζήμιες παρενέργειες των φαρμάκων.

Ένας μικρός αριθμός γονιδίων ελέγχει τον τρόπο που ο ανθρώπινος οργανισμός αντιδρά στη φαρμακοθεραπεία. Οι ερευνητές τα τελευταία χρόνια προσπαθούν να ταυτοποιήσουν αυτές τις αποκλίσεις σε αυτά τα γονίδια και συσχετίζουν αυτές τις αποκλίσεις με τον τρόπο που ο κάθε ασθενής μεταβολίζει το κάθε φάρμακο. Σαν αποτέλεσμα τώρα μπορούμε να προβλέψουμε καλύτερα πως ο οργανισμός ενός  συγκεκριμένου ασθενή θα ρυθμίσει τη δόση συγκεκριμένου φαρμάκου ή ακόμα και εάν πρέπει να διαλέξουμε μία εναλλακτική φαρμακοθεραπεία που θα μειώνει τις πιθανότητες για εκδήλωση επικίνδυνων παρενεργειών.

Οι φαρμακογενετικές εξετάσεις είναι ένα καινούργιο εργαλείο της ιατρικής επιστήμης. Η φαρμακογενετική είναι η επιστήμη που υπόσχεται και χωρίς αμφιβολία θα ελαχιστοποιήσει τα ιατρικά λάθη και θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα πολλών φαρμάκων στο μέλλον.

Newsletter

Γραφτείτε για Προσφορές και Νέα μας