Σχετικά με την δοσολογία των αναλγητικών

Σχετικά με την δοσολογία των αναλγητικών

Πολλά από τα πιο συνηθισμένα αναλγητικά ενεργοποιούνται μέσω του ενζύμου CYP2D6 για να γίνουν αποτελεσματικά. Περίπου το ήμισυ των ασθενών έχουν γονίδια που διαφοροποιούν τη λειτουργία του 2D6. Οι εξετάσεις για αυτές τις παραλλαγές των γονιδίων, σας επιτρέπουν τη διαφοροποίηση της δοσολογίας του φαρμάκου ώστε να αντισταθμιστεί η διαφοροποίηση του μεταβολισμού και να βελτιώσετε την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αναλγητικών της οικογένειας των οπιοειδών. Η χρηστικότητα των φαρμακογενετικών εξετάσεων αποδεικνύεται και σε αυτή την περίπτωση εξαιρετικής σημασίας για τους γιατρούς.

Εφαρμογές και Οφέλη της φαρμακογενετικής εξέτασης

Η εφαρμογή της ως διαγνωστικό εργαλείο, βοηθά να επιλυθούν ιατρικές καταστάσεις που είναι αποτέλεσμα ενάντιας επίδρασης φαρμάκων και,

  1. Υποστηρίζει με αποδείξεις τις αποφάσεις σας.
  2. Αποδεικνύει την ανάγκη για μεγαλύτερη ή μικρότερη δόση φαρμάκων που είναι ακριβά.
  3. Βελτιώνει τη θεραπευτική των φαρμάκων σε ένα πρότερο στάδιο της θεραπείας, στενεύοντας τις θεραπευτικές επιλογές για τον ασθενή σας.
  4. Βοηθά τους ασθενείς να κατανοήσουν τις όποιες δυσκολίες στην φαρμακοθεραπεία.

Ως εργαλείο ελέγχου & πρόληψης, χρησιμοποείται για την πρόληψη και αποφυγή μελλοντικών δυσκολιών ακόμα και στην περίπτωση ταυτόχρονης χορήγησης πολλών και διαφορετικών φαρμάκων. Ακόμα συνιστάται και,

  1. Σε μέλη οικογενειών των ασθενών που είχαν παρενέργειες φαρμάκων.
  2. Σε ασθενείς με ιστορικό θεραπευτικής αποτυχίας αλλά που πρέπει να λάβουν το προβληματικό φάρμακο πάλι.
  3. Σε άτομα ή ασθενείς που θέλουν να είναι έτοιμοι σε περιπτώση ανάγκης (όπως π.χ. είναι η ταυτοποίηση της ομάδας αίματος).

Newsletter

Γραφτείτε για Προσφορές και Νέα μας